Magic Tattoos

Zobacz, jak Twoje tatuaże budzą się do życia! Magic Tattoos – Interaktywne Tatuaże 3D wykorzystują technologię rzeczywistości rozszerzonej. Zeskanuj tatuaż i patrz, jak wróżka rozsypuje wokół magiczny pył lub jak smok lata po Twoim pokoju!