Mega Bloks – Tomek i Przyjaciele, “Kamieniołom”


Kamieniołom to gromny, 40 – elementowy zestaw dla dzieci. Tomek i Mavis
transportują kamień z kamieniołomu do doków. W zestawie pochyłe tory, rampy,
figurka Tomka i Mavisa, działający dźwig, kamienie, pochylnie, stacja załadunkowa.